Stookkosten

Woont u in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor via uw servicekosten. U kunt het bedrag vinden op de factuur achter 'stookkosten'.

Veel gevraagd over Stookkosten

Waar kan ik de meterstanden vinden die ik moet doorgeven als ik mij aanmeld bij de energie- en of waterleverancier ?

Deze vindt u in de meterkast op de meters voor energie en water. De meterkast bevindt zich meestal achter de voordeur. Ook kan het zijn dat de water- en/of gasmeter in de kruipruimte of kelder zit. Heeft u een kruipruimte die geïsoleerd is met piepschuimballetjes, dan kan het zijn dat uw watermeter daar in zit. Door flink te graven en de balletjes goed ver weg te duwen in uw kruipruimte, kunt u de watermeter terugvinden. 

Bent u inmiddels verhuisd en wilt u de meterstanden weten? De meterstanden vindt u terug op het controlerapport dat u van de verhuurmakelaar heeft ontvangen. 

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Ons streven is in de eerste helft van het jaar. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Neem hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Wij kunnen het maandelijkse bedrag van uw (verwarmings)voorschot aanpassen (stookkosten). We raden wel af uw verwarmingsvoorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Wanneer krijg ik de eindafrekening?

Binnen 4 weken na de laatste huurdag wordt de eindafrekening gestuurd. Als u geen eigen cv ketel heeft, dan kan hier ook nog apart een afrekening voor de verwarmingskosten worden opgestuurd. Woont u in een complex? Dan kunnen later ook nog andere servicekosten worden doorberekend. Meestal wordt dit in mei/juni afgerekend.

Hoe kan het dat de stookkosten zo hoog zijn?

Wij factureren alleen de werkelijk gemaakte kosten. Als u twijfelt hierover, neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via&nbsp;<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=31620106727&amp;text&amp;app_absent=0" target="_blank">WhatsApp</a>, dan zullen wij dit uitzoeken.

Hoe weet ik dat GroenWest mij het juiste bedrag voor verwarming in rekening brengt?

Wij brengen altijd de werkelijke kosten bij u in rekening. Wij krijgen uw gemaakte stookkosten door van de leverancier en dit berekenen we door aan u. U kunt contact met ons opnemen bij vragen over uw afrekening telefoonnummer: 088-012 90 00.

Mijn buurman/vrouw heeft de verwarming altijd hoog staan met de ramen open. Moet ik daaraan mee betalen?

Wij streven ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van meters op de radiatoren. Deze meten wat u verbruikt. Naar aanleiding hiervan worden de stookkosten berekend.

De Warmtewet, wat zijn de gevolgen vanaf 1 juli 2019?

Wat zijn in het kort de belangrijkste gevolgen van de wijziging van de Warmtewet?

  1. Wij gaan warmte en/of warm tapwater (weer) afrekenen via de servicekosten (situatie voor invoering Warmtewet 2014).
  2. De wijze van afrekening blijft hetzelfde. De huurder betaalt eerst een voorschot en aan het eind van het jaar wordt een afrekening opgemaakt.
  3. De warmteleveringsovereenkomsten die wij hebben afgesloten hebben geen toegevoegde waarde meer en worden door ons beëindigd.
  4. De warmtelevering gaat weer onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

U kunt met een geschil over de levering van warmte en de afrekening van de warmtekosten na 1 oktober 2019 terecht bij de Huurcommissie.

Heeft u meer vragen? Leest u dan de Veel gestelde vragen over de wijziging op de Warmtewet vanaf juli 2019