Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Ons streven is in de eerste helft van het jaar. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Neem hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Wij kunnen het maandelijkse bedrag van uw (verwarmings)voorschot aanpassen (stookkosten). We raden wel af uw verwarmingsvoorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Welke servicekosten moet ik meerekenen bij aanvraag huurtoeslag?

Dit zijn de servicekosten van:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • kosen voor een huismeester;
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Tot een maximum bedrag van € 12,00 per onderdeel.

U kunt deze kosten bij ons navragen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Door de servicekosten van een sociale huurwoning komt de huur boven de huurtoeslaggrens uit. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Wij kunnen u vertellen wat de subsidiale componenten zijn van de servicekosten, oftewel, welke onderdelen van de servicekosten wordt meegerekend in de rekenhuur. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via&nbsp;<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=31620106727&amp;text&amp;app_absent=0" target="_blank">WhatsApp</a>. 

Ik krijg nog een bedrag van GroenWest teruggestort (bijvoorbeeld de servickosten). Wanneer krijg ik dit op mijn rekening gestort?

Als u alleen een tegoed hebt van ons, dan maken we dit (uitsluitend 1x per week) op dinsdag aan u over. 
Het kan zijn dat wij nog een bedrag van u tegoed hebben. Dan wordt het bedrag van uw tegoed in mindering gebracht op onze vordering.

 

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Waarom moet ik betalen voor het schoonmaken en/of de huismeester in mijn complex?

De schoonmaakkosten worden verdeeld over het hele complex, zo ook de kosten die wij maken voor de huismeester. De huismeester zorgt er onder andere voor dat het complex netjes blijft.

Ik moet dit jaar (meer) bijbetalen voor de afrekening service-/stookkosten. Hoe kan dit?

Dat kan meerdere redenen hebben. De energieprijzen en de vaste kosten zijn gestegen. Maar het kan ook zijn dat u meer heeft gestookt in vergelijking met vorig jaar.

Wat wordt in rekening gebracht in de servicekosten?

De afrekenbare servicecomponenten zijn:

 • Verwarmingsvoorschot
 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Tuinonderhoud
 • Waterverbruik
 • Warm water
 • Belastingen
 • Nutsvoorzieningen en kabel
 • Servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte(s)
 • Recreatieruimte

Alleen wat voor u van toepassing is wordt in rekening gebracht in de servicekosten.

De in de afrekening opgenomen meterstanden zijn niet juist. Wat nu?

De in de afrekening opgenomen warmtemeterstanden zijn niet juist. Wat nu? Neem contact op met, Ista telefoonnummer (010) 2455700. Zij kunnen u verder helpen met vragen over de meterstanden.

 

Schoonmaken van de dakgoot staat per 1 juli 2015 niet meer op mijn huurspecificatie / afrekening. Hoe komt dat?

Per 1 juli 2015 nemen wij de kosten voor rioolontstopping en het schoonmaken van de dakgoot voor onze rekening. Dit valt niet meer onder het serviceabonnement.

Kan mijn voorschot voor de algemene voorzieningen worden aangepast?

Voorschotten voor de algemene voorzieningen (zoals schoonmaakkosten van algemene ruimtes en algemene verlichting) kunnen we niet individueel aanpassen. Alleen de voorschotten voor stookkosten kunnen we aanpassen. We raden u af om dit voorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

Hoe is de afrekening van de servicekosten opgebouwd?

Op de factuur staat vermeld over welke periode de berekening is gemaakt en wordt er per servicekostenonderdeel het totale bedrag weergegeven.

Ik heb geen huurspecificatie ontvangen. Waarom niet?

Als er niets gewijzigd is in uw servicekosten, sturen wij u geen huurspecificatie.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor mijn waterverbruik zoals in de afrekening van de servicekosten staat?

Dit is alleen het geval bij woningen in Gemeente De Ronde Venen. Die brengt namelijk een zogenaamde precarioheffing in rekening. Door deze gemeentelijke heffing op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen, valt de waterrekening hoger uit.

Het drinkwaterbedrijf brengt deze heffing vanaf 01-01-2018 bij haar klant in rekening. GroenWest brengt dit vervolgens ook bij u als huurder in rekening. Kijk op de website van gemeente De Ronde Venen voor meer informatie hierover.

Mijn voorschotbedrag is verhoogd/verlaagd. Waarom is dat?

Wij passen het voorschotbedrag aan als u het afgelopen jaar te veel of te weinig heeft betaald. Zo willen we voorkomen dat u aan het eind van het jaar bij moet betalen, of dat u het hele jaar te veel servicekosten betaalt.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Op uw huurspecificatie kunt u zien welke bedragen er gewijzigd zijn. Waarschijnlijk is uw voorschot verhoogd of zijn er andere posten veranderd. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Mijn bankrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld. Wat kan ik doen?

Als uw bankrekeningnummer/IBAN niet klopt of niet vermeld staat, dan kunt u het juiste rekeningnummer doorgeven via: Bankrekeningnummer aanpassen.

Wordt het bedrag dat ik moet betalen van de afrekening servicekosten / stookkosten automatisch van mijn rekening afgehaald door GroenWest?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. U kunt dit bedrag naar ons overmaken.

Waaruit bestaan mijn servicekosten?

U kunt uw servicekosten terugvinden in de huurspecificatie die u jaarlijks van GroenWest ontvangt.
Mocht u deze niet meer hebben. Dan kunt u dit per e-mail via info@groenwest.nl opvragen bij ons. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Rioolontstopping staat niet (meer) op mijn huurspecificatie / afrekening. Hoe komt dat?

Wij nemen de kosten voor rioolontstopping en het schoonmaken van de dakgoot voor onze rekening. Dit valt buiten het serviceabonnement. 

Ik wil graag een specificatie van de servicekosten. Kan dat?

Ja, dat kan. U heeft inzagerecht in de kosten. Neem u hierover contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik van de servicekosten. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Uw buren maken misschien meer/minder gebruik van de verwarming. Ook kunnen zij een ander voorschot hebben gekregen naar aanleiding van de afrekening over  2013.

Er staat een min voor het eindsaldo op mijn afrekening servicekosten. Wat betekent dat?

Een min voor het eindsaldo betekent dat u het bedrag terug krijgt.