Informatie over hinder en overlast

Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: geluiden of gedrag van uw buren en/of andere omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar, waardoor dit af en toe voorkomt. De kunst van het prettig samenleven is rekening houden met elkaar. Het is geven en nemen. Ervaart u veel hinder of overlast van omwonenden? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen over hinder en overlast.

Wilt u een melding van overlast bij ons indienen? Vul dan de volgende link in: Overlast melden.

Contactgegevens Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling gemeente De  Ronde Venen
Tympaan De Baat
website: www.tympaan-debaat.nl
e-mail: buurtbemiddeling@stdb.nl
Telnr.: 0297-230 280

Buurtbemiddeling gemeente Woerden
Kwadraad
website: www.kwadraad.nl
e-mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Telnr.: 088-9004000 
Mobiel 06-55881072

Buurtbemiddeling gemeente Montfoort
SWOM
website: www.swomontfoort.nl/buurtbemiddeling-montfoort-en-linschoten
Coördinator: Bertineke van Dam
e-mail: b.vandam@swomontfoort.nl
Telnr: 0348-469109

Buurtbemiddeling gemeente Utrecht
U Centraal
website: www.buurtbemiddelingutrecht.nl
e-mail: buurtbemiddeling@u-centraal.nl
Telnr.: 030-2361728

Veel gevraagd over Informatie over hinder en overlast

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Ga in gesprek met uw buren

 • U en uw buren zijn verantwoordelijk voor de situatie en de oplossing. Voor een goede burenrelatie zijn twee partijen nodig;
 • GroenWest verwacht daarom van haar huurders dat zij de eerste stap zetten naar een oplossing; de klacht bespreekbaar maken;
 • Dit omdat u en uw buren ook in de toekomst met elkaar verder moeten, u blijft buren van elkaar;
 • Buren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die u ervaart.

Hoe spreekt u uw buren aan?

 • Ga in gesprek als u zich niet geïrriteerd of boos voelt. Laat eerst uw emotie zakken;
 • Wacht ook niet te lang met het gesprek;
 • Check bij uw buren of het gelegen komt. Is dat niet zo? Maak dan een afspraak voor een ander moment;
 • Bedenk voordat u in gesprek gaat wat u wil zeggen en wat u wil bereiken;
 • Vertel rustig wat u dwars zit, beschuldig niet!;
 • Laat uw buren reageren en luister;
 • Kom met suggesties voor oplossingen;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken;
 • Wees bereid om zelf water bij de wijn te doen.

Tips bij hinderlijke leefgeluiden
Goed contact is belangrijk. Het is makkelijker om zaken met elkaar te bespreken als je elkaar kent. Je hebt dan meer begrip voor elkaar.

 • Stelt u zich voor aan nieuwe buren;
 • Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling;
 • Kondig feestjes of klussen vooraf aan. Een aangekondigd geluid ervaren buren als minder storend;
 • Biedt hulp aan wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie en tips over dit onderwerp.

Probeer er dus eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Als u er zelf niet uitkomt, dan kunt u via deze website meer informatie zoeken over Buurtbemiddeling.

Nadat u bovenstaande heeft geprobeerd en u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u ook via MijnGroenWest uw overlastmelding doen via Overlast melden.

Wanneer is er sprake van leefgeluiden en wanneer van overlast? En wat kan GroenWest daarmee?

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een wasmachine die centrifugeert, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, klussen in de woning, incidenteel geven van een feestje of het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. Leefgeluiden kunnen als hinderlijk worden ervaren. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling kan daarbij helpen.

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van overlast dan overdag. Wanner er aantoonbaar sprake is van overlast, spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op ‘goed huurderschap’.

GroenWest kan een overlastgevende huurder niet zomaar uit zijn woning zetten. Hiervoor is toestemming nodig van een rechter. Deze toestemming krijgt GroenWest alleen als er een goed overlastdossier is. De overlastklachten moeten onafhankelijk zijn vastgesteld, bv. door de politie. Meldingen van alleen bewoners zijn vaak onvoldoende om een ontruimingsvonnis te krijgen. Gelukkig heeft GroenWest wel andere instrumenten om overlast aan te pakken. Er kan zorg en hulp worden ingeschakeld of er kan een gedragsaanwijzing worden opgelegd.

Op de website Overlast van Buren van bureau Woontalent staat veel informatie en tips om zelf met de buren aan de slag te gaan.

 

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen. Weet dat de naam van de melder nooit genoemd wordt tijdens gesprekken met de veroorzaker. Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar een woonconsulent. 

Ook kunt u via MijnGroenWest uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Wanneer kan ik Buurtbemiddeling inschakelen?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Buurtbemiddeling is niet geschikt in de volgende gevallen. U kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van GroenWest:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Mag ik een camera plaatsen aan de buitenzijde van mijn huurwoning?

Dit mag alleen wanneer er GEEN openbaar gebied wordt gefilmd. Dus alleen het gehuurde (voor-/achtertuin) mag gefilmd worden. Tip, informeert u voor plaatsing de buren. Dit voorkomt misverstanden.

Denkt u dat een privé-camera openbaar gebied filmt? Maak dit dan bespreekbaar met de desbetreffende huurders. Komt u er onderling niet uit en blijft iemand van mening dat openbaar gebied wordt gefilmd? Informeert u dan de politie.

Meer informatie hierover leest u op de volgende website van Autoriteit Persoonsgegevens: Camera's bij huis en bij de buren

Kan ik camerabeelden terugzien die bij mij in het complex hangen?

U kunt een aanvraag bij ons indienen om camerabeelden terug te zien via het Aanvraagformulier Rechten van Betrokkenen. Wanneer u het formulier bij ons inlevert, dan zal onze baliemedewerker uw identiteit vastellen aan de hand van uw legitimatiebewijs. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door onze Privacy Officer.