Woont u in de gemeente Utrecht en heeft u een U-pas?

Dan kunt u misschien huurkorting krijgen. De gemeente Utrecht en de woningcorporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal en SSH doen namelijk een proef waarbij U-pashouders met een hoge huur tijdelijk huurkorting kunnen krijgen. U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt.

Voor wie is de huurkorting?

De korting is er voor  huurders met een U-pas, die al vóór 1 januari 2016 in een sociale huurwoning in de gemeente Utrecht woonden. Hieronder leest u wanneer u in aanmerking komt voor huurkorting.

Uw situatie U kunt korting krijgen als uw netto huur hoger is dan
Een of twee personen € 607,46 (prijspeil 2019)
Drie of meer personen € 651,03 (prijspeil 2019)

Wat moet u doen?

Om huurkorting te kunnen krijgen, moet GroenWest weten welke huur voor u passend is. Daarvoor moeten wij weten hoe oud u bent, met hoeveel mensen u woont en of u een U-pas heeft. U kunt de gemeente Utrecht toestemming geven om deze gegevens aan ons door te geven. Hoe u dat kunt doen staat in de brief die het U-pasbureau hierover stuurt. Alle U-pas houders -die wonen in de gemeente Utrecht en die een woning huren van één van de corporaties- hebben een brief gekregen van het U-pas bureau.

Wat gebeurt daarna?

Het U-pasbureau laat de gemeente weten dat u toestemming geeft. De gemeente geeft aan ons door welke huur bij u past. Als uw kale huur hoger is dan de huur die bij u past, dan krijgt u korting vanaf 1 september 2017 tot 1 september 2018. U ontvangt hierover in augustus 2017 bericht van ons.