Bezwaar maken

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt bij ons schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. Doet u dit vóór 1 juli 2018. U kunt hiervoor gebruik maken van ons bezwaarschriftformulier of het standaard bezwaarschriftformulier op de website van de Huurcommissie. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, dan vragen wij de Huurcommissie of de voorgestelde huurverhoging redelijk is.

Heeft uw bezwaar betrekking op de verklaring van de Belastingdienst? Dan vragen wij een tweede verklaring op bij de Belastingdienst. Als deze tweede verklaring gelijk is aan de eerste verklaring, dan blijft ons voorstel tot huurverhoging hetzelfde. Blijft u bij uw bezwaar, dan vragen wij de Huurcommissie of de voorgestelde huurverhoging redelijk is.

Heeft u géén bezwaarschrift bij ons ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet? Dan laten wij u nogmaals weten wat ons voorstel tot huurverhoging is. U heeft dan zelf de mogelijkheid om vóór 1 november 2018 de Huurcommissie te vragen of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan wordt de voorgestelde huurverhoging definitief de nieuwe huurprijs.

Bezwaargronden huurverhoging
Alleen in onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaren tegen de normale huurverhoging

  • U heeft de huurverhoging te laat ontvangen (op of na 1 mei).
  • De huurprijs is hoger dan is toegestaan (volgens het woningwaarderingsstelsel).
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Dit is de tweede huurverhoging binnen twaalf maanden.
  • Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie of de huurverlaging is toegekend door de Huurcommissie.

 Bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

  • Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
  • Het aantal personen op de inkomensverklaring klopt niet.
  • Het inkomen in 2017 is lager (onder de grens) dan het inkomen in 2016.
  • U of uw medebewoner(s) bent (is) gehandicapt of chronisch ziek.
  • U of uw medebewoner(s) levert mantelzorg.
  • U of uw medebewoner(s) heeft op 1 juli 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Uw huishouden bestaat op 1 juli 2018 uit vier personen of meer.