Tuinonderhoud algemeen

Om uw tuin in een goede conditie te houden is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Een verzorgde tuin zorgt voor een leefbare omgeving. 

Veel gevraagd over Tuinonderhoud algemeen

De woning naast mij staat leeg, maar het onkruid groeit in mijn tuin. Kan GroenWest mij hierbij helpen?

Wij zullen de situatie bekijken. Als wij ook vinden dat het slecht is onderhouden, dan kunnen wij opdracht geven aan een hovenier om het netjes te maken.

In de tuin hangen de struiken en takken van bomen van de buren over mijn schutting, doet GroenWest hier iets aan?

Nee, wij doen hier niets aan. Advies: Ga in overleg met uw buren. Vraag hen om de overhangende takken te verwijderen. Eventueel kan dit ook schriftelijk. Verwijdert de huurder de overhangende takken niet? Dan mag de klager de overhangende takken zelf verwijderen. Let wel, verwijderen tot het punt waar de takken over de schutting komen.

Ik wil een boom, struik of haag plaatsen in mijn tuin. Wat zijn de voorwaarden?

Bomen moeten minimaal 2 meter van de erfgrens vandaan worden geplant. Voor hagen en struiken is deze grens 50 centimeter.

Zorg ervoor dat u de boom, struik/ haag in de toekomst snoeit.

Er staat een hoge boom in een tuin. Deze geeft op enige manier overlast, wat kan hier aan worden gedaan?

Heeft de huidige huurder de boom als kleine boom gepland maar nooit gesnoeid? De huurder dient de boom zelf te snoeien of te kappen. Leest u onze richtlijnen voor tuinonderhoud in ons Reglement tuinen.

Is de huidige huurder de woning gaan huren terwijl de boom al groot was (in redelijkheid niet te onderhouden)? Dan is er een mogelijkheid dat wij de boom zelf kappen.

Ik heb een klacht over het onderhoud van een tuin. Wat kan ik doen?

Gaat het om gemeenschappelijke tuinen van GroenWest? Dan kunt u dit melden bij ons. Wij zullen dit aan de wijkbeheerder voorleggen en hij zal de tuin inspecteren.

Gaat om een tuin van een van uw buren? Dan is het aan uw buren om dit zelf te onderhouden of op te ruimen. U kunt hierover in gesprek gaan met uw buren. 

Onze richtlijnen over het onderhouden van een tuin leest u hier: Reglement tuinen.

Tip: Als u een melding wilt doen voor een reparatie of onderhoud aan een gemeenschappelijke tuin, dan kunt u ook een aantal fotó's maken van hetgeen dat gerepareerd/onderhouden moet worden. U kunt deze foto's opsturen naar info@groenwest.nl t.a.v. Wijkbeheer. Dan kan de wijkbeheerder wellicht aan de hand van de foto's een opdracht geven aan bijvoorbeeld een hovenier om het onderhoud te doen. Een en ander kan dan sneller opgepakt worden.

En verder

Ja Nee