Informatie over hinderlijke overlast

Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: geluiden of gedrag van uw buren en/of andere omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar, waardoor dit af en toe voorkomt. De kunst van het prettig samen leven is rekening houden met elkaar. Het is geven en nemen. Ervaart u veel hinder van omwonenden? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen over hinderlijke overlast.

Wilt u een melding van overlast bij ons indienen? Vul dan de volgende link in: Overlast melden.

Veel gevraagd over Informatie over hinderlijke overlast

Mag ik kippen of een haan houden in mijn achtertuin?

Huurders mogen kippen houden in hun achtertuin, maar dit mag geen overlast veroorzaken (denk aan stank en geluid) in de buurt. Een haan mag niet worden gehouden, deze geeft teveel overlast voor de omwonenden. 

Kan ik camerabeelden terugzien die bij mij in het complex hangen?

U kunt een aanvraag bij ons indienen om camerabeelden terug te zien via het Aanvraagformulier Rechten van Betrokkenen. Wanneer u het formulier bij ons inlevert, dan zal onze baliemedewerker uw identiteit vastellen aan de hand van uw legitimatiebewijs. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door onze Privacy Officer. 

Mag ik een camera plaatsen aan de buitenzijde van mijn huurwoning?

Dit mag alleen wanneer er GEEN OPENBAAR GEBIED wordt gefilmd. Dus alleen het gehuurde (voor-/achtertuin) mag gefilmd worden. Tip, informeert u voor plaatsing de buren. Dit voorkomt misverstanden.

Denkt u dat een privé-camera openbaar gebied filmt? Maak dit dan bespreekbaar met de desbetreffende huurders. Komt u er onderling niet uit en blijft iemand van mening dat openbaar gebied wordt gefilmd? Informeert u dan de politie.

Ik heb een vraag over de vuilcontainer. Wie kan ik hierover spreken?

U kunt hiervoor uw gemeente bellen. De gemeente heft het reinigingsrecht en zorgt voor containers bij eengezinswoningen.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Ik vermoed dat er bij mij in de buurt een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om hier een melding van te maken bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres. Als hennepteelt wordt geconstateerd, vraagt GroenWest aan de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meldt Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen. Weet dat de naam van de melder nooit genoemd wordt tijdens gesprekken met de veroorzaker. Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar een woonconsulent. 

Ook kunt u via MijnGroenWest uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Wanneer kan ik Buurtbemiddeling inschakelen en wanneer kan ik een woonconsulent om advies vragen?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Buurtbemiddeling is niet geschikt in de volgende gevallen. U kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van GroenWest:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Ga in gesprek met uw buren

 • U en uw buren zijn verantwoordelijk voor de situatie en de oplossing. Voor een goede burenrelatie zijn twee partijen nodig;
 • GroenWest verwacht daarom van haar huurders dat zij de eerste stap zetten naar een oplossing; de klacht bespreekbaar maken;
 • Dit omdat u en uw buren ook in de toekomst met elkaar verder moeten, u blijft buren van elkaar;
 • Buren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die u ervaart.

Hoe spreekt u uw buren aan?

 • Ga in gesprek als u zich niet geïrriteerd of boos voelt. Laat eerst uw emotie zakken;
 • Wacht ook niet te lang met het gesprek;
 • Check bij uw buren of het gelegen komt. Is dat niet zo? Maak dan een afspraak voor een ander moment;
 • Bedenk voordat u in gesprek gaat wat u wil zeggen en wat u wil bereiken;
 • Vertel rustig wat u dwars zit, beschuldig niet!;
 • Laat uw buren reageren en luister;
 • Kom met suggesties voor oplossingen;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken;
 • Wees bereid om zelf water bij de wijn te doen.

Tips bij hinderlijke leefgeluiden
Goed contact is belangrijk. Het is makkelijker om zaken met elkaar te bespreken als je elkaar kent. Je hebt dan meer begrip voor elkaar.

 • Stelt u zich voor aan nieuwe buren;
 • Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling;
 • Kondig feestjes of klussen vooraf aan. Een aangekondigd geluid ervaren buren als minder storend;
 • Biedt hulp aan wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie en tips over dit onderwerp.

Probeer er dus eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Als u er zelf niet uitkomt, dan kunt u via deze website meer informatie zoeken over Buurtbemiddeling.

Nadat u bovenstaande heeft geprobeerd en u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u ook via MijnGroenWest uw overlastmelding doen via Overlast melden.

Wanneer is er sprake van hinderlijke leefgeluiden en wanneer van structurele overlast?

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, het inrichten van de woning, het incidenteel geven van een feestje en het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van (geluids)overlast dan overdag. Bij overlast spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op het niet nakomen van ‘goed huurderschap’.

En verder

Ja Nee