Leefbaarheid

GroenWest maakt zich sterk voor leefbare buurten. Want: goed wonen, is wonen in een leefbare buurt. Een omgeving waar mensen zich thuis voelen. Waar goede voorzieningen zijn. Waar het schoon en veilig is.

Met wie werken we samen?
Wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid kun je niet los van elkaar zien. Daarom streeft GroenWest naar intensieve samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, de wijkagent en de zorg.

Ogen en oren in de wijk, iets voor u?
U weet het best hoe het is bij u in de wijk. Heeft u goede ideeën of wensen? Die horen wij graag. Wij willen daarom graag met u in contact komen. Op die manier kunnen we samen werken aan een prettige leefomgeving. 

Actieve betrokken huurders die zich willen inzetten voor de wijk waar ze wonen, noemen we ook wel 'ambassadeurs'. Wilt u meer weten hierover, of wilt u zich graag aanmelden als ambassadeur? Dit kunt u doen via info@groenwest.nl. 

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Waarom bestrijdt GroenWest woonfraude?

Of een woningzoekende een woning krijgt toegewezen is afhankelijk van de inschrijfduur bij WoningNet. Wie zijn huurwoning niet zelf bewoont en de woning geheel aan een ander in gebruik geeft, of de woning onrechtmatig gebruikt verstoort een eerlijke en evenredige verdeling. 

Bij hennepteelt speelt dan ook nog de brandgevaarlijke situatie en criminaliteit een grote rol. 

Alle meldingen van vermeende woonfraude nemen wij daarom altijd in behandeling.

Hoe kan ik woonfraude melden?

Vermoedt u op een adres woonfraude? Of kent u mensen die onrechtmatig gebruik maken van een woning? Neemt u contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Een woonconsulent zal de melding graag met u verder bespreken. 

Wat doet GroenWest met meldingen over woonfraude?

GroenWest start een onderzoek na de binnengekomen melding over woonfraude. We nemen iedere melding in behandeling. Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan. Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt. We willen namelijk graag overleg met u en maken nooit zonder toestemming van de melder de naam bekend. 

Als er sprake is van woonfraude, neemt GroenWest maatregelen. 

Wat is woonfraude?

Woonfraude bestaat uit alle vormen van onrechtmatige bewoning.

U kunt hierbij denken aan
- Het illegaal doorverhuren van de woning (huurder heeft zelf geen hoofdverblijf meer in de woning);
- Hennepteelt;
- Vakantieverhuur/Airbnb;
- Het niet melden van huisbewaarderschap;
- Leegstand van een huurwoning (hoofdhuurder woont ergens anders);
- Een eigen bedrijf hebben in de huurwoning (zonder toestemming te hebben gevraagd aan GroenWest).

Mag ik barbecueën op mijn balkon?

Ja dit mag, maar u mag alleen een elektrische barbecue gebruiken. Houd hierbij natuurlijk rekening met uw omgeving, zodat zij er geen hinderlijke overlast van hebben. 

Zit glasbewassing in mijn huur?

Dit verschilt per woongebouw. Wij kunnen u informeren of bij uw woongebouw de glazen worden gewassen én hoe vaak dit per jaar wordt gedaan. Voor meer informatie neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Ik wil graag weten wie de nieuwe bewoners in mijn straat / complex zijn. Kunt u dit aan mij doorgeven?

Wij mogen dit soort privacy-gevoelige informatie over nieuwe buren of reeds zittende bewoners, niet doorgeven aan derden. Maar uw nieuwe buren vinden het vast leuk als u kennis komt maken!

 

Ik zou graag hulp krijgen voor wat kleine klusjes in huis. Kan GroenWest mij hiermee helpen?

Voor diverse kleine klusjes in huis die niet in het Serviceabonnement vallen, kunt u in sommige gevallen hulp krijgen van vrijwilligersorganisaties. U kunt het best bellen naar uw gemeente, dan kunnen zij u in contact brengen met de juiste vrijwilligersorganisatie.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Ik vermoed dat er bij mij in de buurt een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om hier een melding van te maken bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres. Als hennepteelt wordt geconstateerd, vraagt GroenWest aan de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meldt Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).

Ik heb een klacht over de schoonmaak in de algemene ruimtes. Bij wie kan ik terecht?

U kunt uw klacht aan ons doorgeven via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij pakken de klacht dan zo spoedig mogelijk op.

Kan ik een ja-nee of nee-nee sticker / plaatje via jullie krijgen voor op de brievenbus?

Voor een sticker kunt u terecht bij de gemeente.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Voor een (hard) plaatje kunt u bij ons op kantoor terecht, dit geldt alleen voor nieuwbouwwoningen. Deze krijgt u gratis van ons.

Ik erger me aan vuilniszakken die los op straat staan. Wat kan GroenWest hieraan doen?

Ligt het vuil op de grond van de gemeente? Dan kunt u hiervoor de gemeente bellen. Zij zorgen ervoor dat het vuil wordt weggehaald.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Ligt het vuil op de grond van GroenWest en komt dit veelvuldig voor? Dan zullen we vragen aan de wijkbeheerder om de situatie te bekijken en, als het nodig is, de bewoners hierop aan te spreken.

Ik heb een vraag over de vuilcontainer. Wie kan ik hierover spreken?

U kunt hiervoor uw gemeente bellen. De gemeente heft het reinigingsrecht en zorgt voor containers bij eengezinswoningen.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Ik wil graag weten wat er met "leefbaarheid" wordt bedoeld. Kunt u dit uitleggen?

De leefbaarheidsinzet is er op gericht om de complexen en/of de woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit doen we samen met de bewoners. Bewoners hebben zelf vaak goede initiatieven of ideeën om de woonomgeving te verbeteren. Hier werken wij dan graag aan mee. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbarbecue, of een dagje met de buren de wijk schoonmaken.

Heeft u een goed idee? Laat ons dit dan weten. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Neemt u dan contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Ogen en oren in de wijk, iets voor u? Bent u een ambassadeur?

Bent u een ambassadeur voor GroenWest?
Naast de contacten met bewonerscommissies en de huurdersvereniging zijn we op zoek naar mensen die ook actief zijn in de wijk en betrokken zijn bij hun buren en leefomgeving. Zij kunnen voor ons de ‘ogen en de oren’ in de wijk zijn en hebben regelmatig contact met de wijkbeheerders.  

Ambassadeur in de wijk iets voor u?
Bij onze huurders leven veel wensen en goede ideeën. Wij willen hier meer mee doen. Om te weten wat er speelt in uw wijk en wat u hierin kan betekenen, gaan we in gesprek met elkaar. Wij gaan graag in gesprek met huurders die met plezier een steentje bijdragen aan een prettige leefomgeving. Wilt u zich ook aanmelden als ambassadeur?

Aanmelden kunt u via info@groenwest.nl. Vermeld bij uw mail ‘ambassadeur in de wijk’. Als u eerst meer informatie over dit onderwerp wilt, neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

En verder

Ja Nee